Het Huus is op zuuk naor een neie directeur

Het Huus van de Taol is op zuuk naor een inspirerende

Directeur (m/v)

met passie veur (streek)taol in ’t algemien en Drents in ’t biezunder en met een undernimmende instelling.

De directeur diew nou hebt, wil geern een stappie oetzied doen. Daorum zuuk wij een opvolger veur hum.

 

In ien oogopslag:

Inhold van de functie

 • Hiel veulziedig en veul beweging
 • Kansen zien en benutten um nog veul meer meènsen an oes te binden
 • Mix van een culturele, een bestuurlijke en een bedriefsmatige umgeving
 • Veul ruumte veur eigen invulling
 • Veul contacten met verschillende meènsen (bestuurders, vrijwilligers, personeel, schrievers, oet het bedriefsleven enz.)
 • Kunnen verbinden van meènsen is hiel belangriek. ‘Spin in een hiel groot web’.
 • Salarisindicatie: € 70.000 - € 80.000 in ‘t jaor
 
 • Boegbeeld van de organisatie
 • Het veurtouw nimmen in een oetdagend veranderingsproces (meer undernemerschap, nog meer professionaliseren)
 • Leidinggeven an zeuven personeelsleden die heur vak verstaot en an 180 enthousiaste vrijwilligers
 • Plezerige warkumgeving
 • Mot bestuurlijk goed metkommen kunnen
 • Strategisch en tactisch warken en denken en dat in de praktijk ok warken laoten

De organisatie

Het Huus van de Taol is een professionele organisatie die zo’n twaalf jaor bestiet en die in die tied veul bereikt hef. De grootste oetdaging is um de kommende jaoren net zoveul of misschien nog wal meer te bereiken vanoet oeze missie en doelstellingen. Dat zal zeker niet vanzölf gaon. De wereld um oes hen en oeze eigen organisatie bint al een poosie flink in beweging. Wij ziet en geleuft evenwal dat der veul kansen veur oes ligt, dat wil dus zeggen dat der nog veul meer meènsen an de Drentse taol te binden bint. Met alle veurdielen die dat hef. Wij bint op zuuk naar iene die vol energie met dizze oetdaging(en) an de slag giet.

 

Hoe zöt de betrekking der oet?

De directeur van het Huus van de Taol is het boegbeeld van de organisatie. In woord en gebaar is e de man of vrouw, die samen met zeuven collega’s en umdebij 180 vrijwilligers vol passie de Drentse taol stimuleert. Dat döt e op hiel veul verschillende manieren en op hiel veul verschillende plaotsen.

Oeze directeur is der iene met visie, die helder veur ogen hef hoe e de missie en de doelstellingen van het Huus vertaolen kan naor beleid en benaom ok naor concrete acties. Allicht kan het zo weden dat de neie directeur die visie nou nog niet hef, mar die kan gaondeweg samen met het team en het bestuur ontwikkeld worden. De directeur die wij zuukt, kan mèensen enthousiasmeren en dertoe anzetten um goed wark te levern. As leidinggevende kan e de metwarkers helpen um te presteren en zuch wieder te ontwikkeln. Ok is e derop spitst dat acties tot het gewenste risseltaot leidt. De directeur is de man of vrouw die het lukt um al het goeie dat het Huus van de Taol bereikt hef te bewaren en die toegelieks de organisatie deur een veraanderingsproces hen wet te loodsen.

Een speerpunt veur de neie directeur is ‘undernimmen’. Op het gebied van de Drentse taol stiet iederien in de organisatie zien mannegie en vrouwgie, het bint vakmeènsen. Wat wij nou evenwal veural ok neudig bint, is een creatieve directeur die ‘undernimmerskwaliteiten’ hef. Kansen in de markt zien um nog veul meer bedrieven en particulieren an de Drentse taol te binden. Daor is nog een wereld te winnen!

De directeur mot der op op dit punt ok veur zörgen dat e het personeel en de vrijwilligers metkreg in dizze, wat meer undernimmende, manier van denken en doen. Het is de kunst um een goeie balans te vinden tussen het culturele en het meer zakelijke diel van oes wark.

Het verbinden van mèensen is een belangrieke kwaliteit van oeze directeur. Dat geldt zowal veur lu binnen de organisatie as zeker ok veur oeze vrijwilligers. Die bint zó belangriek veur oes wark. Wieder hef de directeur van doen met het bestuur, verscheiden overheden, met schrievers en dichters, met schoelen en met nog veul meer volk en instanties. De directeur is de spin in een groot web.

De directeur is ok op en top een netwarker en kent de juuste wegen um bij partijen draagvlak en understeuning veur het wark van het Huus van de Taol te vinden. Bij partijen moej u.a. denken an de politiek, het bedriefsleven, de overheden en aandere culturele organisaties. Oeze directeur hef kennis van en passie veur (streek)taol in ‘t algemien en Drents in ’t biezunder en wet ok hoe e de zaken die daor met te maken hebt benutten kan. Het lukt hum of heur neie doelgroepen op te sporen, waordeur nog veul meer mèensen zuch verbinden wilt an en verbunden vuult met de Drentse taol. De directeur is ok de persoon die op het gebied van marketing en verkoop beleid mak en oetvoert.

Het giet um een functie van 36 uur in de week, maor in dieltied warken is bespreekbaar.

De directietaken beslaot umdebij 24-28 uur. De overblievende uren mot er concreet invulling geven worden an aandere vakgebieden, waorbij undernimmen en marketing & verkoop een hiele belangrieke rol speult. Ok het underwies is een belangriek speerpunt. Hoe dat der precies oetzien giet, lig ok an de kennis en ervaring van oeze neie directeur. Wij verwacht van hum of heur in elk geval een flexibele instelling wat het bijwonen of verzörgen van optredens angiet. Dat geldt ok veur activiteiten die verbaand holdt met het Huus of de streektaol in ‘t algemien.

Over het Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anjag. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drents deur hiel veul dinger te doen. Het Huus van de Taol vindt de streektaol van slim veul weerde vanoet cultureel én taolkundig oogpunt. Het is een mandielig bezit waor we met mekaar zunig op weden moet.

Het Huus van de Taol bestiet undertussen elf en een half jaor en hef zien missie en doelstellingen tot nou an toe met succes vertaolen kund in risseltaot. Het is nou zaak um de kommende jaoren weer net zo succesvol te weden. Aw bedenkt dat de streektaol nog aal under druk stiet, kuj naogaon dat der hiel wat vraogd wordt van organisatie en vrijwilligers. Wij geleuft er evenwal in dat het oes lukt um veur oeze missie en doelstellingen nog jaorenlang draagvlak te vinden. Dat is niet niks, maor wij

denkt dat het haalbaar is.

Het personeelsbestand is op dit moment in beweging. Deur allerlei umstandigheden hebt er de leste tied nogal wat wisselingen west op personeelsgebied. Het is dan ok slim belangriek daw extra oes best doet um de bestaonde kennis vast te holden en wieder oet te breiden. Het Huus van de Taol is ok het pad op gaon naor een meer undernimmende anpak. Al met al is het Huus van de Taol een organisatie die volop in beweging is.

Wat moej in je mars hebben?

 • hbo+- of wo- wark- en denkniveau
 • affiniteit met (streek)taol
 • inspirerend leiderschap
 • je kunt vanuut een visie warken
 • je kunt beleid vertaolen naor concrete acties
 • je proot Drents (schrieven leer ie vanzölf)
 • undernemende instelling
 • goeie communicatieve vaardigheden, zowal mondeling as schriftelijk
 • open instelling

 

Aj understaonde steekwoorden leest, denk ie: ‘Jao, daor herken ik mijzölf in.’

 • Samenwarken, meènsen verbinden
 • Derveur gaon, daodkrachtig
 • Flexibel
 • Initiatieven nimmen en creatief
 • Netwarken
 • Risseltaotgericht

 

Wij biedt:

 • een dynamische en veulziedige betrekking
 • veul ruumte um de functie zölfstandig vörm te geven en ok genog gelegenheid um de organisatie wieder te professionaliseren
 • een plezierige warkumgeving
 • goeie primare en secundaire arbeidsveurweerden in overienstemming met de CAO veur het bibliotheekwezen;salarisindicatie: € 70.000 - € 80.000 bruto in ‘t jaor

 

Biezunderheden

 • het is meugelijk dat een assessment underdiel is van de selectieprocedure
 • veur meer informatie kuj contact opnimmen met de huidige directeur Jan Germs:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (0593) 371010 of 06-11063288

Enthousiast?

Solliciteer dan deur je brief met CV veur 25 mei ankommend te mailen naor Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. under vermelding van “sollicitatie directeur Huus van de Taol”.