Kleindochter Femke Borcheld schrif boek over heur oma Wemeltje Kruit oet Gasselt

1 apr 2019

Het standbeeld stiet der al een zetje. En nou is der ok een boek over dizze markante vrouw: Wemeltje Kruit, In Gasselt stiet een standbeeld. En der tegenover, bie 't Maotie, was verleden vrijdag de boekprissentaotie. 

"Hest nog wat neudig?" is een mooi leesbaor boek worden met veul familie-foto's. Veur € 22,-- te koop bie De Hilde of 't Maotie in Gasselt of het Huus van de Taol in Beilen.Wemeltje 2