WETENSCHAP - Huus van de Taol

Het Huus van de Taol hef zaoterdag 29 september 2018 het Drents verkleinwoordenboek prissenteerd. Een studie naor het systeem van Drentse verkleinwoordvorming. Het boek is samenesteld deur Abel Darwinkel. Hij hef der in de ofgelopen jaoren uutgebreid onderzuuk naor edaone.

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) döt een onderzuuk naor streektaalgebruuk en lat Nederlandse zinnen vertalen deur streektaalsprekers.Die enquête is aordig Vlaams/Zeeuws, mar Miet Ooms die dizze enquete döt/bijholdt wil hiel graag meer deelnemers uut Noord-Nederland, dus wie mit wil doen ,wordt hierbij van harte uuteneudigd. Klik maar even.

De jaorlijkse Streektaalconferentie van de Stichting Nederlandse Dialecten wordt dit jaor op Tresoar in Leeuwarden eholden op vrijdag 8 juni 2018 van kwart over tien tot vief uur en wordt organiseerd deur de Fryske Akademy in samenwerking mit de Afûk. Het thema van dizze 13de editie is De (on)zin van taal- en dialectpromotie. Vanuut verschillende invalshoeken en wiendstreken zult streektaalfunctionarissen, beleidsmitwarkers en onderzukers dit thema bespreken en heur wark dielen. Nao de acht lezingen volgt twee paneldiscussies onder leiding van Lutz Jacobi over de thema’s Het jonge kind: beleid, activiteiten en materiaal en Cultuur zoals muziek en toneel in streektalen. De toegang (inclusief lunch, koffie/thee, drankje na afloop) bedraagt € 20,00.

Streektalendag: dag vol (taal)cultuur
Aanslutend is der op zaoterdag 9 juni een dag vol cultuur in de Nederlandse streektalen in het Talenpaviljoen en de Talentuun, in stadspark de Prinsentuun te Leeuwarden. Dizze Streektalendag wordt eholden van twaalf tot zes uur handelt over diverse talige activiteiten. Van optredens van schrievers, zangers en een goochelaar tot workshops schrieven en dichten. Der koomt diverse streektalen aan bod: Fries, Stellingwerfs, Drents en Grunnings. De middag böd volop interessante activiteiten veur kiender vanof 8 jaar. De toegang is gratis.
Meer informatie
Het hiele programma van de Streektaalconferentie is te vienden op de website www.fryske-akademy.nl/snd2018 Daor kuj oe ok opgeven veur de conferentie. Veur informatie over (een deel van) de optredens en workshops van de Streektalendag, kiek op www.fryske-akademy.nl/streektaledei Veur de Streektalendag is opgave niet nodig.
Beide dagen wordt organiseerd in het kader van Lân fan taal/LF2018.

Hebt tweetalige kiender een achterstand? As klein kiend staoj veur een moeilijke taak: binnen een paar jaor moej duzenden woorden leren. Da's nogal wat waark! En wat aj twee talen tegeliek leren mut? Umdaj een Nederlandse moeder en een Drentse vader hebt? Is dat dan ok zwaorder?

Kiender die Limburgs én Nederlands praot, bint beter in spelling as kiender die allent mit de Nederlandse taal opgreuit. Dat blek uut twee onderzuken van studente taalwetenschappen Romy Roumans. Zij hef dizze uutevoerd veur het Meertens Instituut en de Radboud Universiteit. Het zul oons niet verbazen as dat ok veur het Drents geldt! Weer een reden um Drents mit oen kiender te praoten! Lees het artikel

Het Twents, Plat of Plattdüütsch, het Drents ja het hiele Nedersaksisch vanzelf hef net zoveul bestaonsrecht as aandere talen. Niks meer, maar ok zeker niks minder. Op de website http://wearldsproake.nl/ wordt daorum veur iens en altied oferekend mit de veuroordelen en misverstaanden. Lees het artikel maar ies.

Goaitsen van der Vliet is onderzuker en tekstverzörger en hef een unieke ontdekking edaone. Hij hef hiel olde gedichten over Möppelt evunden en die bint ok nog ies in het dialect van Möppelt eschreven.Het giet um gedichten van twaalf Overijsselse steden. Möppelt is daorin een uutzundering as Drentse stad. De gedichten gaot over het dagelijks leven in de steden. Tot nu toe was de oldste tekst van 1870. Maar dizze is nog tachtig jaor older. Lees het artikel dat Goaitsen van der Vliet hef eschreven over de gedichten.

Siemon Reker nam veurig jaor ofscheid as hoogleraar Groninger taal en cultuur en as heufd van Bureau Groninger Taal en Cultuur. Siemon is nog aait drok bezig mit de taal. Hij hef ok zien eigen blog. Dizze keer giet dat over twee Drentse politici: Harm van Riel en Henk Koning. Hieronder kuj de column lezen.

Pagina 1 van 15